Küresel kalkınmanın en önemli işlevlerinden biri de, “yerel” dinamiklerin ekonomiye verecek olduğu katkıları hayata geçirmektir.

Dünyadaki yatırım alanlarının gerçekçi ve verimli olarak değerlendirilmesi hususu bizlerin üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında gelmektedir. Çünkü gelecek hedeflerine ulaşmak adına, yapılacak olan her türlü ekonomik çalışma için bir “stratejik düşünce planı” ile hareket etmeliyiz.

Bu inançla Türkiyede Seramik, Granit, Kağıt, MDF ve Parke sektörlerinde üretici ve yatırımcı olarak faaliyette bulunan Turkish Industry Holding ve ortağı olduğu şirketler ile Afrikanın en önemli dinamiği olduğuna inandığımız Etopyada 4 sektörde 3 etaptan oluşan bir  yatırım proğramını gerçekleştirmeye  karar verdik.

Etopya  Siyasi istİkrarı, güvenli Ülke olması ve  süreklilik arz eden  yüksek kalkınma hızı ile dikkat çekmektedir. Etopya   Doğru yatırım proğramı ve yüksek  teknoloji tercihleri ile  uzun olmayan bir sure içinde  Afrikanın  Türkiyesi olma şansına sahiptir.

Yapılacak olan yatırımlar yüksek teknoloji ve iç pazardan ziyade ihracat hedefli olmalıdır.  Etopyada Sanayileşmiş Ülkelere göre avantajlı olan iş gücü maliyetini, dünya pazarlarında kesinlikle rekabet gücü olarak kullanmak gerekir.

Etopyanın yerel kaynakları, ucuz iş gücü, jeopolitik ve coğrafı konum avantajı ile sıfır gümrük anlaşmaları imzaladığı Ülke ve Toplulukların Pazar büyüklüklerine  baktığımızda, Ülkenin  Afrikanın sanayi merkezi olma şansının  çok yüksek olduğunu görmekteyiz.   

 Bu inançla Etopya Mekele bölgesinde gerçekleştireceğimiz yatırımlar için grubumuza ait bir organize sanayi bölgesi kurmaya karar verdik.  Kurulacak sanayi bölgesinde, inşaat, orman ürünleri, kağıt  ve gıda  sektörü  olmak üzere 4 sektörde toplam 15 yatırım planlanmıştır.

1 Etap yatırmlarımız inşaat, kağıt ve orman ürünleri  olmak üzere 3 sektörde 4 fabrika olarak gerçekleştirilecektir. 1. Etap yatırım alanı  sosyal tesisler  ve  idari birimleri ile  birlikte  207 hektar civarında  bir alanda yer alacaktır. 2 ve 3 etap yatırımlar ile birlikte toplam sanayi bölgesi alanımız 502 hektar olacaktır.

 Sanayi Bölgesinde 4 sektörde  3 etapta 5 yıl içinde  gerçekleştireceğimiz yüksek teknoloji özelliği olacak  15 fabrikada toplam 8.500 kişi istihdam edilecektir.  1 Etapta  2 yıl içinde   gerçekleştirilecek  4 fabrikada ise istihdam edecek insan sayısı konaklama ve yardımcı işletmeler ile toplam 2.800. kişidir.

Yatırım yapacağımız Mekelle bölgesindeki istihdamı arttırmak ve özellikle diğer alt ve yan sanayi sektörlerini faaliyete geçirecek  konularda yatırım yapmayı öncelikli hedef olarak aldık.

Yapılacak yatırımın Etopya  halkına ve Ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz.


Saygılarımızla,

Pill Digital